Requisits d´accés

Els interessats a realitzar el curs de Capacitació han d’estar en possessió de:

  • Títol universitari i/o d'un títol de Cicle formatiu de Grau Superior.
  • Certificat oficial de nivell C1 per a la Capacitació en valencià:
    • Títol oficial o homologat per la JQCV.
    • Títol oficial per la CIEACOVA (Comissió Interuniversitària d’Estandardització d’Acreditacions de Coneixements de Valencià).
    • Títols oficials per l'EOI (Certificació acadèmica i comprovant de la sol·licitud del títol oficial).
  • Certificat de nivell B2 per a la Capacitació en anglés. (consultar certificats admissibles en l’Annex I del DOCV Núm. 7006/18.04.2013) Consultar certificats admesos per ACLES
  • DNI en vigor per ambdues cares.

Per favor, recordeu tindre preparats els documents necessaris en format PDF (o similar) per a adjuntar-los en el formulari de preinscripció.