FAQ

1. És obligatòria l'assistència a classe?

L'assistència a les classes no és obligatòria però és molt recomanable ja que s’hi donen les instruccions per a la realització de la unitat didàctica i es veuen continguts que es preguntaran en l'examen. A més, les activitats i les pràctiques realitzades a classe són avaluables i es tindran en compte per a la nota final.

2. Si ja tinc la Capacitació de valencià pel Centre d'Idiomes i un altre any vull fer la d'anglès, he de pagar les taxes de convalidació? 

Sí, hauries de seleccionar la matrícula amb convalidació: 210 euros (120€ del Bloc 2 + 90€ pel tràmit de la convalidació del Bloc 1).

3. Si tinc el CAP (Certificat d'Aptitud Pedagògica) puc convalidar-me el Bloc 1?

No, el bloc 1 només li'l poden convalidar les persones que estiguen en possessió del títol de “Màster Universitari en Formació del Professorat per a l'ESO, Batxillerat, FP i Ensenyament d'Idiomes”.

4. Puc convalidar-me el bloc 1 si estic cursant el màster del professorat ara?

Només pots convalidar-te el bloc 1 de la Capacitació si ja estàs en possessió del títol de màster en el moment de realitzar la matrícula.

5. He acabat el màster fa poc i encara no tinc el títol oficial, puc convalidar-me el bloc 1?

En aquest cas, s'admetrà per a la convalidació un document signat pel director del màster que acredite que ha superat totes les assignatures i el TFM.

6. Puc accedir al curs si no tinc el requisit d'idiomes? B2 inglés, C1 valencià

No, has de presentar el document corresponent quan formalitzes la matrícula.

7. I si he aprovat ja l'idioma (B2 anglès, C1 valencià) però encara no m'ha arribat el títol oficial?

En aquest cas, fes la preinscripció sense adjuntar el títol. Quan es publiquen els llistats de preinscrits provisionals apareixeràs com a "pendent de documentació". En el període d'al·legacions podràs aportar el títol oficial, abans de formalitzar la matrícula.

8. Si vull cursar la doble Capacitació, he de fer dues vegades el bloc 1?

Els matriculats en Capacitació en valencià com en anglès cursaran una única vegada el BLOC 1 (en línia), el qual s’impartieix en valencià, mentre que el BLOC 2 hauran de cursar-lo en ambdues llengües.

9. Una vegada aprovat el curs de Capacitació, com obtinc el meu certificat?

L'obtenció del Certificat no té cost addicional i serà expedit directament per la UMH. Aquest document podrà arreplegar-se en el Centre d'Idiomes de la UMH aproximadament 15 dies després de la publicació de les notes definitives. Es rebrà un correu electrònic indicant que ja està disponible el certificat per a arreplegar-lo.

10. És necessari el certificat per a presentar-me a oposicions?

El Certificat de Capacitació és el document oficial que necessites per a les oposicions. 

11. Puc sol·licitar un certificat provisional?

No, la UMH no expedix certificats provisionals de Capacitació.