Preus i devolucions

El preu de la matrícula depén de la tipologia del curs triat:

  • CURS COMPLET: 480 euros.

Inclou la formació del BLOC 1 i del BLOC 2 en una de les llengües (valencià o anglès)

  • CURS amb CONVALIDACIONS: 210 euros (120€ del Bloc 2 + 90€ pel tràmit de la convalidació del Bloc 1)*.     

Inclou la formació del BLOC 2 en una de les llengües (valencià o anglés).

*Tarifa disponible només per a aquells que estiguen en possessió del títol de “Màster Universitari en Formació del Professorat per a l'ESO, Batxillerat, FP i Ensenyament d'Idiomes” expedit per qualsevol universitat espanyola, o que hagen obtingut el Certificat de Capacitació en valencià o anglés anteriorment.

En cas d'haver finalitzat el màster recentment, s'admetrà per a la convalidació, un document signat pel director del màster que acredite que ha superat totes les assignatures i el TFM.

  • CURS DOBLE CAPACITACIÓ: 600 euros

Inclou la formació del BLOC 1 i del BLOC 2 en ambdues llengües (valencià i anglés).

  • CURS DOBLE amb CONVALIDACIONS: 330 euros (240€ del Bloc 2 + 90€ pel tràmit de la convalidació del Bloc 1)*.  

Inclou la formació del BLOC 2 en ambdues llengües (valencià i anglès).

*Tarifa disponible només per a aquells que estiguen en possessió del títol de “Màster Universitari en Formació del Professorat per a l'ESO, Batxillerat, FP i Ensenyament d'Idiomes” expedit per qualsevol universitat espanyola, o que hagen obtingut el Certificat de Capacitació en valencià o anglés anteriorment.

 

El preu desglossat del curs per blocs és :

  • BLOC 1: 360 euros
  • BLOC 2: 120 euros
  • Tràmit per convalidació: 90€

Si ho desitja, podrà accedir a la nostra política de devolucions.

*El CAP (Certificat d’Aptitud Pedagògica) no será un títol vàlid per a convalidar el Bloc 1. Sols s’acceptaran els títols esmentats anteriorment.