Continguts docents

El certificat de Capacitació està estructurat en dos blocs (3 mòduls en total)

BLOC 1: Bloc en línia (impartit en valencià)*

1. Mòdul Didàctic: Consta de dues assignatures:

  • “Innovació docent i iniciació a la recerca educativa”
  • “Tecnologies de la informació i comunicació aplicades a la docència”.

            Equival a 12 crèdits.

2. Mòdul Jurídic: consta d'una assignatura:

  • “Marc jurídic i ensenyament plurilingüe”.

            Equival a 6 crèdits.

Informem que per a la realització d’aquest bloc és necessari disposar d’un correu Gmail de Google.

BLOC 2: Bloc presencial (impartit en anglès o valencià)

3. Mòdul Lingüístic: Consta d'una assignatura:

  • "Valencià/Anglés".

            Equival a 6 crèdits.

*IMPORTANT: Els alumnes que estiguen en possessió del títol de "Máster Universitari en Formació del Professorat per a l'ESO, Batxillerat, FP i Ensenyança d'Idiomas", expedit per qualsevol universitat espanyola,  o hagen obtingut un certificat de capacitació anteriorment, estaran exempts de cursar y abonar el BLOC 1 o online.

Si l'alumne desitja obtindre el Certificat de Capacitació en les dues llengües (en valencià i en anglés), haurà de cursar una única vegada el BLOC 1 o online, encara que haurà de cursar el BLOC 2  en ambdues llengües.