CAPACITACIÓ XIII

La Universitat Miguel Hernández (UMH) d'Elx, a través del seu Centre d'Idiomes, ofereix el curs per a la obtenció del certificat de Capacitació Oficial per a l'ensenyament en anglès i/o valencià, enteses com a llengües vehiculars, en tots els ensenyaments no universitaris (DOCV Núm. 7006/18.04.2013).

Des del curs 2016/2017, el fet de comptar amb aquest certificat és imprescindible per a totes aquelles persones que es presenten a oposicions a personal docent no universitari a la Comunitat Valenciana.