Informació general

La Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià (JQCV) és l'organisme de la Generalitat que té la funció d'establir i efectuar les proves per a l'acreditació de coneixements de valencià.

La JQCV expedeix dos tipus de certificacions: les de coneixements generals de la llengua i les de coneixements específics.

  • Les certificacions de coneixements generals es refereixen a diversos nivells de domini en l'ús de la llengua.
  • Les certificacions de coneixements específics es refereixen a llenguatges d'especialitat propis de determinats àmbits de la societat (administració, empreses editorials i mitjans de comunicació).

En el Centre d'Idiomes UMH ens centrem en les certificacions de coneixements generals i, en concret, en les del nivells C1.

Punxa en el següent enllaç per a conèixer més informació sobre la JQCV.

En aquest altre enllaç trobaràs l’estructura i els continguts del nivell C1.