Presentació

Fruit de promoure i impulsar la formació en llengua anglesa, la Universitat Miguel Hernández ha impulsat el seu programa d'ensenyament – aprenentatge anomenat IRIS. És un programa de formació semipresencial* impartit pel Centre d'Idiomes de la Universitat Miguel Hernández.

El principal objectiu és que tots els estudiants una vegada concloguen els seus estudis de Grau, puguen obtenir la Certificació B2 – FIRST per la Universitat de Cambridge, de la qual, el Centre d'Idiomes n’és centre Oficial examinador.

El programa IRIS comprén 7 nivells:

  • A2 que equival al nivell A2.
  • B1.1 que equival a Primer de B1 de l'Escola Oficial d'Idiomes (EOI).
  • B1.2 que equival a Segon de B1 de l'EOI. En finalitzar aquest curs, els estudiants tindran la possibilitat d'examinar-se del B1, per Cambridge English (PET) o ACLES.
  • B2.1 que equival a Primer de B2 de l'EOI.
  • B2.2 que equival a Segon de B2 de l'EOI. En finalitzar aquest curs, els estudiants tindran la possibilitat d'examinar-se del B2, per Cambridge English (FCE-First) o ACLES. Per ser estudiant IRIS podràs beneficiar-te d'un preu bonificat en les taxes de l'examen FCE-First de Cambridge English.
  • C1.1 que equival a Primer de C1.
  • C1.2 que equival a Segon de C1. En finalitzar aquest curs, els estudiants tindran la possibilitat d'examinar-se del C1, per Cambridge English (Advanced) o ACLES.