Presentació

Fruit de promoure i impulsar la formació en llengua anglesa, la Universitat Miguel Hernández ha impulsat el seu programa d'ensenyament – aprenentatge anomenat IRIS. És un programa de formació semipresencial impartit pel Centre d'Idiomes de la Universitat Miguel Hernández.

El principal objectiu és que tots els estudiants una vegada concloguen els seus estudis de Grau, puguen obtenir la Certificació B2 – FIRST per la Universitat de Cambridge, de la qual, el Centre d'Idiomes n’és centre Oficial examinador.

El programa IRIS comprén 7 nivells:

  • A2 que equival al nivell A2.
  • B1.1 que equival a Primer de B1 de l'Escola Oficial d'Idiomes (EOI).
  • B1.2 que equival a Segon de B1 de l'EOI. En finalitzar aquest curs, els estudiants tindran la possibilitat d'examinar-se del B1, per Cambridge English (PET) o ACLES.
  • B2.1 que equival a Primer de B2 de l'EOI.
  • B2.2 que equival a Segon de B2 de l'EOI. En finalitzar aquest curs, els estudiants tindran la possibilitat d'examinar-se del B2, per Cambridge English (FCE-First) o ACLES. Per ser estudiant IRIS podràs beneficiar-te d'un preu bonificat en les taxes de l'examen FCE-First de Cambridge English.
  • NOU: C1.1 que equival a Primero de C1.
  • NOU: C1.2 que equival a Segon de C1. En finalitzar aquest curs, els estudiants tindran la possibilitat d'examinar-se del C1, per Cambridge English (Advanced) o ACLES.