Matriculació

IMPORTANT: abans de matricular-te, comprova que estàs interessat/da a apuntar-te en algun dels grups de Capacitació en valencià i/o en anglés que finalment, a causa de la demanda, s'han oferit.

Per a formalitzar la matrícula en la XIII edició de Capacitació docent, els preinscrits hauran d'enviar el justificant de pagament a través del formulari que trobaran més a baix.

MOLT IMPORTANT: 

  • Les places s’assignaran per estricte ordre d’arribada dels formularis amb els justificants de pagament, per això, et recomanem realitzar el pagament i enviar el formulari amb el justificant com abans millor.
  • Si el grup en què et vas preinscriure estiguera complet o no apareguera en el llistat de grups oferits, pots comprovar si queden places disponibles en els altres grups i matricular-te en un altre.

INSTRUCCIONS DE PAGAMENT

1. Realitzeu una transferència bancària per import corresponent. Indiqueu-hi el DNI, i el nom i cognoms (p.i: 12345678A Fernández Pérez).

Compte de la FUMH en el Banc Santander:

IBAN ES22 0049 4333 4621 1001 0161

Tingueu a mà el justificant digitalitzat per a adjuntar-lo al formulari.

2. Envia el justificant de pagament a través del següent formulari. 

*Els alumnes que consten com "*Preinscrits condicionats" també hauran d'adjuntar la documentació corresponent.

Devolucions: Si entre la realització del pagament i el lliurament del formulari de matriculació el teu grup es completa i no desitges matricular-te en un altre dels grups oferits, per favor, envia’ns un correu electrònic a matricula.capacitacion@idiomasumh.es. En l’assumpte del correu hauràs d’indicar-nos “Devolució de la matrícula de la Capacitació” i el teu DNI. En el correu electrònic, hauràs d’adjuntar-nos el justificant del pagament que has realitzat, el número de compte en què vols rebre la devolució de l’import i el nom del titular del compte que has indicat.

***********************

Para formalizar la matrícula en la XIII Capacitación, los preinscritos deberán enviar el justificante de pago a través del formulario que encontrarán más abajo.

MUY IMPORTANTE: 

  • ​​Las plazas se asignarán por estricto orden de llegada de los formularios con los justificantes de pago, por ello, te recomendamos realizar el pago y enviar el justificante a través del fomulario lo antes posible.
  • Si el grupo en el que te preinscribiste estuviera completo o no aparece en el listado actual de grupos ofertados, puedes comprobar si quedan plazas disponibles en los otros grupos y matricularte en uno de ellos.

INSTRUCCIONES DE PAGO

1. Realiza una transferencia bancaria por el importe correspondiente. Indica tu DNI y tu nombre y apellidos (p.e: 12345678A José Fernández Pérez).

Cuenta de la FUMH en el Banco Santander:
IBAN ES22 0049 4333 4621 1001 0161
Ten a mano el justificante digitalizado para adjuntarlo al formulario de formalización de matrícula.

2. Envía el justificante de pago a través del siguiente formulario.

*Los alumnos que consten como "Preinscritos condicionados" también deberán adjuntar la documentación correspondiente.

Devoluciones: Si entre la realización del pago y el envío del formulario de matriculación tu grupo se completa y no deseas matricularte en otro de los grupos ofertados, por favor, envíanos un correo electrónico a matricula.capacitacion@idiomasumh.es. En el asunto del correo deberás indicarnos “Devolución de matrícula Capacitación” y tu número de DNI. En el email, deberás adjuntarnos el justificante del pago que has realizado, el número de cuenta en la que deseas recibir la devolución del importe y el nombre del titular de dicha cuenta.