Horaris i nivells

Horaris del curs 2019/2020

Les classes es dividiran en dos grups:

  • Grup "GRAU": comprén els estudiants de Grau, Alumni UMH i el personal de les empreses del Parc Científic de la UMH.
  • Grup "PDI-PAS": inclou el personal docent i investigador, el personal investigador, el personal administratiu i de serveis i els alumnes de Màster i Doctorat de la UMH.
     

Per assistir només has de consultar els horaris disponibles per al teu nivell i acudir a l'aula indicada. Podràs accedir a la plataforma en línia a partir del dilluns 30 de setembre, el mateix dia que comencen les sessions presencials.

  • Els nous alumnes accediran al nivell corresponent segons el resultat del seu test de nivell o segons l'acreditació de nivell presentada.
  • Els alumnes que van aprovar el curs passat accediran automàticament al nivell immediatament superior.
  • Els alumnes que van suspendre o no es van presentar a l'examen final o de recuperació repetiran automàticament el nivell del curs anterior.
ELXDILLUNSDIMECRES
de 08 a 09

PDI-PAS B1

Aula 2.5A

Edifici La Gàl·lia

PDI-PAS B2

Aula 0.1

Edifici Torreblanca

Excepte 08/01 Ed. Torretamarit aula 0.1

A partir del 12/02 Ed. Gàl·lia aula 2.5A

 

de 09 a 10 

 

de 10 a 11  
de 11 a 12  
de 12 a 13

GRAUS B1

Aula 2.5B

Edifici La Gàl·lia

A partir del 10/02 Aula 2.2

GRAUS B2

Aula 0.1

Edifici Torreblanca

Excepte 08/01 Ed. Torretamarit aula 0.1

A partir del 12/02 Ed. Gàl·lia aula 2.5B

de 13 a 14

GRAUS C1

Aula 2.5B

Edifici La Gàl·lia

GRAUS C2

Aula 0.1

Edifici Torreblanca

Excepte 08/01 Ed. Torretamarit aula 0.1

A partir del 12/02 Ed. Gàl·lia aula 2.5B

de 14 a 15

PDI-PAS C1

Aula 2.5B

Edifici La Gàl·lia

PDI-PAS C2

Aula 0.1

Edifici Torreblanca

Excepte 08/01 Ed. Torretamarit aula 0.1

A partir del 12/02 Ed. Gàl·lia aula 2.5B

SALESASDILLUNSDIMECRESAULA
de 08 a 09

PDI-PAS B1

 

PDI-PAS B2

 

Aula 2.3

Edifici Salesas

de 09 a 10 

 

de 10 a 11  
de 11 a 12  
de 12 a 13

GRAUS B1

GRAUS B2

de 13 a 14

GRAUS C1

GRAUS C2

de 14 a 15

PDI-PAS C1

PDI-PAS C2

DESAMPARATSDIMARTSDIJOUSAULA
de 08 a 09

PDI-PAS B1

 

PDI-PAS B2

 

Aula 1.4

Edifici Orcelis

Excepte 9/01 aula 2.2 Tudemir

A partir del 11/02 aula 2.2 Tudemir  

de 09 a 10 

 

de 10 a 11  
de 11 a 12  
de 12 a 13

GRAUS B1

GRAUS B2

de 13 a 14

GRAUS C1

GRAUS C2

de 14 a 15

PDI-PAS C1

PDI-PAS C2

SANT JOANDIMARTSDIJOUSAULA
de 08 a 09

PDI-PAS B1

 

PDI-PAS B2

 

Aula 4

Edifici Balmis

de 09 a 10 

 

de 10 a 11  
de 11 a 12  
de 12 a 13

GRAUS B1

GRAUS B2

de 13 a 14

GRAUS C1

GRAUS C2

de 14 a 15

PDI-PAS C1

PDI-PAS C2

ALTEADILLUNSDIMECRES*
de 08 a 09

PDI-PAS B1

Aula Projectes de dibuix

Edifici Algar

A partir del 10/02/2020

Ed. Albir aula 1.1

 

PDI-PAS B2

Aula 2 Edifici Albir

A partir del 12/02/2020

Ed. Planet Seminari de Fotografia

de 09 a 10 

 

de 10 a 11  
de 11 a 12  
de 12 a 13

GRAUS B1

Aula Projectes de dibuix

Ed. Algar

A partir del 10/02/2020

Ed. Albir aula 1.1

GRAUS B2

Aula 2 Edifici Albir

A partir del 12/02/2020

Ed. Planet Seminari de Fotografia

de 13 a 14

GRAUS C1

Aula Projectes de dibuix

Ed.Algar

A partir del 10/02/2020

Ed. Albir aula 1.1

GRAUS C2

Aula 2 Edifici Albir

A partir del 12/02/2020

Ed. Planet Seminario de Fotografía

de 14 a 15

PDI-PAS C1

Aula Projectes de dibuix

Ed. Algar

A partir del 10/02/2020

Ed. Albir aula 1.1

PDI-PAS C2

Aula 2 Edifici Albir

A partir del 12/02/2020

Ed. Planet Seminario de Fotografía

*8/01/2020 Aula de Projectes de Dibuix de l'Edifici Algar