FAQ LLUMH

Preguntes freqüents

1.Quant costa cursar el programa LLUMH?

No costa res. LLUMH és un programa gratuït per als estudiants de Grau, Màster, Doctorat, Alumni, PDI, PI, PAS de la UMH i empreses del Parc Científic.

2.Si en el test he obtingut nivell LLUMH B1, puc realitzar LLUMH B2?

No, el nivell que se t'indica en el test és el que has de cursar. En aquest cas, LLUMH B2.

3.He fet el test de nivell, he de fer algun pas més per a matricular-m’hi?

No. Tots els usuaris que hagen emplenat i finalitzat correctament el test de nivell, rebran un correu electrònic amb la clau d'accés a la plataforma i amb tota la informació i requisits per al començament de la formació i del Programa LLUMH. RECORDA: Si has realitzat el test de nivell, el teu accés a la plataforma s'hi activarà en un termini de 48 hores.

4.Si faig el test, estic obligat a fer el curs?

No, el fet d'emplenar el test no compromet a res.

5.És obligatori assistir a les classes presencials?  *Les classes per al curs 2020/2021 seran en línia

No, l'assistència és totalment gratuïta i voluntària.

6.Si no assistisc a les classes presencials, perdré el curs? *Les classes per al curs 2020/2021 seran en línia

No, ja que l'assistència no és obligatòria.

7.És obligatori presentar-se als exàmens oficials de CIEACOVA o la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià (JQCV)?

No és obligatori presentar-se als exàmens, encara que sí que és necessari si vols aconseguir una certificació oficial. 

8.Si el resultat del test és LLUMH B2, podria optar a fer l'examen C1 com els de LLUMH C1 i obtindre així els 12 crèdits?

Sí, tots els estudiants inscrits en el programa LLUMH (independentment del nivell assignat) tenen dret a presentar-se a la nostra convocatòria dels exàmens oficials. Nosaltres recomanem que siga després de LLUMH C1, ja que s'haurà obtingut una major preparació i formació.

Una vegada s'haja aprovat l'examen oficial i, per tant, s'obtinga el C1, es pot sol·licitar al CEGECA el reconeixement dels crèdits corresponents per posseir aquesta certificació.

9.Si un estudiant està fent LLUMH B2 i es presenta a l'examen C1 pel seu compte, podria convalidar el títol per crèdits?

Sí. Si un estudiant obté el C1 per una altra via diferent també pot obtenir els 12 crèdits. Per fer açò ha de sol·licitar al CEGECA el reconeixement dels crèdits corresponents per posseir la certificació.

Amb l'obtenció del C1, el pròxim any podria accedir a LLUMH C2 presentant la certificació oficial.

10.Si he superat 4t a l'EOI puc accedir a LLUMH B2?

Sí. Si en el test de nivell obtens un nivell inferior a LLUMH B2, en el període de reclamacions pots sol·licitar el canvi a LLUMH B2 presentant un document oficial que acredite que has superat 4t curs a l'EOI.

11.Si enguany curse LLUMH B1 i no em presente a l'examen oficial o no ho aprove, puc realitzar LLUMH B2 el pròxim any?

Sí, pots realitzar LLUMH B2 el curs següent.

12.Hi ha un examen intern una vegada es finalitza cada mòdul? Per exemple: per a passar de LLUMH B1 a LLUMH B2 o de LLUMH C1 a LLUMH C2

Sí, a banda dels controls que trobaràs al final de cada unitat, hauràs de superar un examen parcial i un altre final. Només el final és obligatori. 

13.Si sóc estudiant d'un campus puc acudir a les classes presencials d'un altre? I si és així, he d'informar del canvi? Les classes per al curs 2020/2021 seran en línia

Els horaris estan plantejats perquè s'amotlen a cada alumne, per la qual cosa podràs assistir a la classe que millor s'adapte a les teues necessitats sense haver d'informar del canvi.

14.Quants mesos dura el curs (data fi)?

El curs finalitzarà al juny per a tots els alumnes LLUMH.

15.Si obtinc un nivell superior en el test puc matricular-me en un inferior?

Sí. Has d'enviar un correu a llumh@idiomasumh.es i sol·licitar el canvi. Has d'indicar les teues dades personals, el nivell que et correspon i al que vols canviar-te.

16.Quants crèdits obtinc pel reconeixement dels títols oficials B1 i C1?

B1: 3 crèdits

C1: 12 crèdits

Si posseeixes algun d'aquests dos títols, pots sol·licitar el reconeixement i la incorporació dels crèdits corresponents en el teu expedient acudint al CEGECA i presentant el teu títol oficial B1 o C1.

Aquesta incorporació té un cost del 25% de les taxes regulades per a la 1ª matrícula.

17.Si el test em dona error en una de les parts puc recuperar aquesta part?

No, una vegada comprovem que ha sigut un error informàtic podràs optar a realitzar-lo de nou, és a dir, des del principi.

18.Quan comencen les hores presencials i quant dura cada classe?

Les classes són d'una hora a la setmana i començaran a partir del 5 d'octubre de 2020.

19.Els estudiants de Grau acudiran a la mateixa classe i horari que els PDI, PI i PAS? Les classes per al curs 2020/2021 seran en línia

No. D'una banda, es formaran grups per als estudiants de Grau de la UMH, Alumni i empreses del Parc Científic UMH. I d'altra banda, es crearan grups per als estudiants de Màster, Doctorat, PDI, PI i PAS.

20. Puc cursar més d'un nivell LLUMH durant un curs acadèmic?

No, només tindràs accés a un únic nivell.