Preguntes Freqüents (FAQs)

Preguntes freqüents

1. Quant costa cursar el programa IRIS?

No costa res. IRIS és un programa gratuït per als estudiants de Grau, Màster, Alumni, Doctorat, PDI, PI, PAS de la UMH i empreses del Parc Científic.

2. Si en el test he obtingut nivell B1.1, puc realitzar B1.2?

No, el nivell que se t'indica en el test és el que has de cursar. En aquest cas, B1.1

3. He fet el test de nivell, he de fer algun pas més per a matricular-m’hi?

No. Tots els usuaris que hagen emplenat i finalitzat correctament el test de nivell, rebran un correu electrònic amb la clau d'accés a la plataforma i amb tota la informació i requisits per al començament de la formació i del Programa IRIS.

4. Si faig el test, estic obligat a fer el curs?

No, el fet d'emplenar el test no compromet a res.

5. És obligatori assistir a les classes presencials?

No, l'assistència és totalment gratuïta i voluntària.

6. Si no assistisc a les classes presencials, perdré el curs?

No, ja que l'assistència no és obligatòria.

7. És obligatori presentar-se als exàmens oficials de Cambridge o ACLES?

No és obligatori presentar-se als exàmens, encara que sí que és necessari si vols aconseguir una certificació oficial. 

8. Si el resultat del test és IRIS B1.1, podria optar a fer l'examen B1 com els d'IRIS B1.2, i obtindre així els 6 crèdits?

Sí, tots els estudiants inscrits en el programa IRIS (independentment del nivell assignat) tenen dret a presentar-se a la nostra convocatòria dels exàmens oficials tant de B1 com de B2. Nosaltres recomanem que siga després d'IRIS B1.2 i IRIS B2.2, ja que s'haurà obtingut una major preparació i formació.

Una vegada s'haja aprovat l'examen oficial i, per tant, s'obtinga el B1 o B2, es pot sol·licitar al CEGECA el reconeixement dels crèdits corresponents per posseir aquesta certificació.

9. Si un estudiant està fent IRIS B1.1 i es presenta a l'examen B1 pel seu compte, podria convalidar el títol per crèdits?

Sí. Si un estudiant obté el B1 per una altra via diferent al programa IRIS també pot obtenir els 6 crèdits. Per fer açò ha de sol·licitar al CEGECA el reconeixement dels crèdits corresponents per posseir la certificació, en aquest cas 6 crèdits.

Amb l'obtenció del B1, el pròxim any podria accedir a B2.1 presentant la certificació oficial.

10. Si he superat 3r a l'EOI puc accedir a B1.2?

Sí. Si en el test de nivell obtens un nivell inferior a B1.2, en el període de reclamacions pots sol·licitar el canvi a IRIS B1.2 presentant un document oficial que acredite que has superat 3r curs a l'EOI.

11. Si enguany curse B1.2 i no em presente a l'examen oficial o no ho aprove, puc realitzar B2.1 el pròxim any?

Sí, pots realitzar B2.1 el curs següent.

12. Hi ha un examen intern una vegada es finalitza cada mòdul? Per exemple: per a passar de B1.1 a B1.2 o de B2.1 a B2.2.

Sí, a banda dels controls que trobaràs al final de cada unitat, hauràs de superar un examen parcial i un altre final. Només el final és obligatori. 

13. Si sóc estudiant d'un campus puc acudir a les classes presencials d'un altre? I si és així, he d'informar del canvi?

Els horaris estan plantejats perquè s'amotlen a cada alumne, per la qual cosa podràs assistir a la classe que millor s'adapte a les teues necessitats sense haver d'informar del canvi.

14. Quants mesos dura el curs (data fi)?

El curs finalitzarà al maig-juny per a tots els alumnes IRIS.

15. Si obtinc un nivell superior en el test, puc matricular-me en un d'inferior?

Sí. Has d'enviar un correu a iris@idiomasumh.es per a sol·licitar el canvi. Has d'indicar les teues dades personals, el nivell que et correspon i al que vols canviar-te.

16. Quants crèdits obtinc pel reconeixement dels títols oficials B1 i B2?

B1: 6 crèdits

B2: 12 crèdits

C1: 24 crèdits

Si posseeixes algun d'aquests dos títols, pots sol·licitar el reconeixement i la incorporació dels crèdits corresponents en el teu expedient acudint al CEGECA i presentant el teu títol oficial B1, B2 o C1.

Aquesta incorporació té un cost del 25% de les taxes regulades per a la 1ª matrícula.

17. Si el test em dona error en una de les parts puc recuperar aquesta part?

No, una vegada comprovem que ha sigut un error informàtic podràs optar a realitzar-lo de nou, és a dir, des del principi.

18. Quan comencen les hores presencials i quant dura cada classe?

Les classes són d'una hora a la setmana i començaran a partir del 30 de setembre de 2019.

19. Els estudiants de Grau acudiran a la mateixa classe i horari que els PDI i PAS?

No. D'una banda, es formaran grups per als estudiants de Grau de la UMH, Alumni i empreses del Parc Científic. I d'altra banda, es crearan grups per als estudiants de Màster, Doctorat, PDI, PI i PAS.

20. Puc cursar més d'un nivell IRIS durant un curs acadèmic?

No, només tindràs accés a un únic nivell.