Preus

El Curs Semipresencial de Valencià inclou: 

  • Llicència Standard de la plataforma Llengua Lab durant 1 any.
  • 20 sessions presencials (2 hores setmanals)
  • Material didàctic.
  • Els alumnes podran sol·licitar un Certificat d'Aprofitament una vegada superat el curs.

Alguns col·lectius poden obtenir descomptes en la contractació d'aquest curs (veure més avall).

 

TERMINI D'INSCRIPCIÓ:

El termini d'inscripció per a tots els nivells estarà obert fins al 23 DE SETEMBRE de 2019.

RECORDA:

  • Els cursos estan oberts a qualsevol persona interessada en aquesta formació, tant de la Comunitat UMH o el Centre d'Idiomes, com aliens a aquests grups.
  • Aquest pagament NO inclou les taxes de la matrícula per a la realització dels exàmens oficials.
  • La formació dels grups estarà subjecta a un mínim de 10 alumnes per classe i un màxim de 18. Si el nombre mínim no s’aconseguira, aquest grup serà cancel·lat i es proposarà a l'alumnat reubicar-se en un altre dels grups ofertats o la devolució l'import.

 

Col·lectiu

Preu curs

(Llicència standard 1 any + 20 classes presencials)

General

266 €

COMUNITAT UMH: Estudiants, PAS, PI i PDI, Alumni i col·lectiu FSIE *

240 €

COMUNITAT FUMH: alumnes matriculats en un curs anual del Centre d'Idiomes

durant el curs acadèmic anterior, empreses i emprenedors del Parc Científic de la UMH *

Institucions i empreses amb conveni signat amb la FUMH *

Targeta solidària UMH (No s'accepta DARDE) *

Targeta Extensa segons l'acord del Consell de Govern de 22 de juliol de 2013 *

Família Nombrosa *

Certificat de Discapacitat> 33% *

*Si pertanys a algun d'aquests col·lectius hauràs d'adjuntar el document acreditatiu corresponent en el formulari d'inscripció (matrícula en vigor, còpia de la targeta PAS, PDI, PI, còpia del llibre de família nombrosa, etc.).

Els alumnes que s'inscriguen en més d'un curs del Centre d'Idiomes UMH durant el mateix any acadèmic, sempre que un d'ells siga anual, rebran un descompte en el cost del curs de menor import (5% en el segon curs d'idiomes i 10% en el tercer curs o successius).