Llistat provisional de preinscrits

Tot seguit podeu consultar el llistat provisional de preinscrits en els Cursos de Capacitació en valencià i anglés edició XII:

  • Preinscrit: significa que tota la documentació aportada és vàlida.
  • Preinscrit condicionat o comissió: significa que l'alumne preinscrit té documentació pendent de lliurament o que part de la seua documentació ha de ser revisada per una Comissió encarregada d'analitzar si aquesta compleix amb els requisits exigits per a realitzar el curs.
  • Preinscrit sense convalidació: significa que l'interessat no ha aportat un document vàlid que acredite la possessió del Títol o Màster Universitari en Formació del Professorat per a l'ESO, Batxillerat, FP i Ensenyaça d'idiomes o certificat de Capacitació en una altra llengua per a efectuar la convalidació.
  • No preinscrit: significa que l'interessat no ha aportat la documentació requerida per a la matriculació del curs o que la documentació enviada no és vàlida.

Les persones afectades per aquests indicatius podran aportar nova documentació, si ho creuen convenient, durant el període d'al·legacions (del 24 al 31 de maig, ambdós inclosos) amb el fi de complir els requisits necessaris per a l'admissió en aquests cursos. Hauran d'enviar la documentació a matricula.capacitacion@idiomasumh.es