Preus i forma de pagament

El pagament d’aquest curs NO inclou els preus dels exàmens que la CIEACOVA realitza a la Universtitat Miguel Hernández d’Elx. La UMH publicarà el període d’inscripció i els preus d’aquestes proves.

Més informació en http://cultura.umh.es/es/informacio

Els col·lectius que hi ha a continuació disposen dels descomptes que s’hi indiquen, els quals no són acumulables.

Col·lectiuPreu curs complet
General215 €

COMUNITAT UMH: PAS, PI y PDI, Alumni UMH y col·lectiu FSIE

COMUNITAT FUMH: persones que durant el curs acadèmic anterior al present hagen estudiat en el Centre d'Idiomes, empreses i emprenedors del Parc Científic de la UMH

Institucions i empreses amb conveni firmat amb la FUMH

194 €
Targeta solidària UMH
Targeta Extensa segons l’ acord del Consell de Govern del 22 de juliol de 2013
Família nombrosa
Certificat de discapacitat >33%

Los preus inclouen el material didàctic.

** Deducciones no acumulables. Si pertanys a algun d'estos col·lectius hauràs d'adjuntar el document acreditatiu corresponent en el formulari d'inscripció (matrícula en vigor, còpia de la targeta PAS, PDI, còpia del llibre de família nombrosa, etc.), a excepció del col·lectiu Alumni UMH; cuya comprovació es realitzarà d'ofici pel Centre d'Idiomes UMH.

Durant el curs 2019/2020, els alumnes que s'inscriguen en més d'un curs del Centre d'Idiomes UMH, sempre que un d'ellos sea anual, rebran un descompte en l'import de la matrícula del segon curs (5%) d'idiomes i tercer curs o successius (10%). Estos descomptes s'apliquen sobre la formación del curs de menor import.