Nivells i equivalències

En el següent requadre us mostrem els nivells actuals que oferim des del Centre d'Idiomes de la Universitat Miguel Hernández d'Elx per a la formació de llengua valenciana i la seua correlació amb les Certificacions Oficials i el Marc Comú Europeu de Referència per a la Llengua.

NIVELLS MCERUMHJQCVEOI
B1B1 (Elemental)Grau ElementalIntermedi
B2B2 (Intermedi)---Avançat
C1C1 (Suficiència)Grau MitjàC1
C2C2 (Superior)Grau SuperiorC2

El Marc Comú Europeu de Referència per a la Llengua descriu l'habilitat lingüística en una escala de nivells que parteix dels principiants i arriba fins al C2 d'aquells que dominen una llengua. Açò permet que tots aquells relacionats amb l'ensenyament o els exàmens d'idiomes (estudiants, professors, formadors de professors, etc.) puguen identificar amb facilitat el nivell corresponent a les diferents titulacions. També facilita a ocupadors i institucions educatives la comparació de titulacions i la seua relació amb els exàmens que coneixen dels seus propis països.