Presentació

Els cursos anuals de valencià (octubre 2019 - maig 2020) tenen com a objectiu formar els estudiants en la llengua valenciana i preparar l'alumnat amb exercicis semblants als dels exàmens oficials de valencià convocats per la CIEACOVA (Comissió Interuniversitària d’Estandardització d’Acreditació de Coneixements de Valencià).

Durant les classes es treballaran les diferents destreses de l'idioma (comprensió i expressió oral i escrita) i es farà insistència en els coneixements lexicogramaticales marcats pels programes oficials de la CIEACOVA. Estos cursos anuals estan oberts tant a membres de la comunitat UMH com al públic en general.