Matriculació

El període de matriculació començarà el dilluns 17 de setembre.

Poden matricular-se els estudiants de Grau, Doctorat o Màster. També els PDI, PI, PAS, la comunitat Alumni de la UMH i els treballadors de les empreses del Parc Científic UMH.

Hauràs de fer el test de nivell que trobaran més avall. També podràs matricular-te des del correu electrònic llumh@idiomasumh.es aportant les dades personals (nom, DNI, data de naixement, domicili, telèfon i correu electrònic) , i també indicar a quin col·lectiu de la UMH pertanys i adjuntar el títol oficial o justificant de nivell per a l'accés