Presentació

Els cursos de valencià estan pensats per a tots aquells que vulgueu formar-vos en els quatre nivells ( B1, B2, C1 i C2) establerts pel MCER. Durant el curs es desenvoluparan les quatre àrees de la llengua: expressió oral, expressió escrita, comprensió escrita i comprensió oral.

Pel que fa a la metodologia de les classes, treballarem amb materials propis les diferents destreses (comprensió i expressió oral i escrita) així com els coneixements lexicogramaticals marcats pels programes oficials de la CIEACOVA i la JQCV.

En finalitzar el curs, l’alumnat haurà assolit les nocions gramaticals bàsiques pertanyents a cada nivell.

Estos cursos estan pensats per a tot aquell que necessite  refrescar els seus coneixements en valencià o iniciar-se en l'idioma de manera ràpida i dinàmica.

Recorda, estos cursos són de formació general i no estan enfocats exclusivament en la preparació de les proves oficials de valencià (JQCV o CIEACOVA), ja que no hi ha previsió d'una convocatòria propera en el temps (la pròxima convocatòria publicada oficialment tindrà lloc al  novembre de 2017).

Material: proporcionat pel centre i inclòs en el preu de matrícula.

Lloc: campus d’Elx, Sant Joan i Oriola.

Contacta

Oficina del Ed. Quórum I

De dilluns a divendres de 9:00-14:00

Telf. 965 454 567
Email: info@idiomasumh.es

On som?