Valencià pràctic

A més de las classes generals, els inscrits en el programa LLUMH podran assistir a sessions de reforç amb continguts extra per a continuar aprenent valencià.

En les sessions Valencià pràctic (VP) es treballaran les quatre destreses de l'idioma: expressió oral, expressió escrita, comprensió oral i comprensió escrita.

L'assistència a les classes és totalment gratuïta i voluntària.