Use of English

“Use of English” són classes de suport presencials, d'una hora de durada, en les quals els inscrits en el programa IRIS UMH podran continuar aprenent anglès. A més, podran reforçar les quatre destreses de l'idioma, speaking, listening, writing i reading.

Aquestes sessions, gratuïtes i voluntàries, s'engeguen per a complementar les 30 hores de formació presencial del programa IRIS UMH.

Els interessats podran assistir a una de les sessions setmanals de “Use of English” que es realitzaran en cadascun dels campus de la UMH. Per assistir hi ha prou amb consultar l'horari corresponent a cada nivell i acudir a l'hora i al lloc indicat.

Es crearan tres nivells per a les sessions de “Use of English”: un amb els inscrits en A2 (només campus Oriola), un altre per als inscrits en B1.1 i  B1.2, i un tercer nivell per a aquells que cursen B2.1 i B2.2. Aquestes classes de suport agruparan a tots els perfils d'IRIS UMH (Grau, Màster, Doctorat, Alumni, PDI, PI, PAS i empreses del Parc Científic UMH).

Començament de les classes el dia 1 d'octubre de 2018 

Horaris i aules de les classes IRIS i de les sessions Use of English.